Porządek nabożeństw w dniach 14 – 20 grudnia 2020 r.

14 – 12 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

15 – 12 (wtorek)

godz. 800  Św. Liturgia

16 – 12 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

17 – 12 (czwartek) Świętej Wielkiej Męczennicy Barbary

godz. 800 Święta Liturgia

18 – 12 (piątek)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

19 – 12 (sobota) Świętego Mikołaja Cudotwórcy

godz. 730   I Św. Liturgia i Małe Poświęcenie Wody

godz. 1000   II Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

20 – 12  Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem