Apel dotyczący Świąt Dzielnicowych

Bracia i Siostry! Tradycja Świąt Dzielnicowych zainicjowana podczas budowy Soboru św. Trójcy w Hajnówce  przez ś. p. ks. Antoniego Dziewiatowskiego jednoczy mieszkańców naszej parafii, wzmacnia poczucie wspólnoty, mobilizuje do modlitwy i działania. Święto Dzielnicowe to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego otaczamy czcią opiekunów, niebiańskich orędowników kolejnych dzielnic, na które nasza parafia jest podzielona. Piękna idea trwa od niemal pięćdziesięciu lat do dnia dzisiejszego. Naszym obowiązkiem jest ją kontynuować, pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemii obowiązującym w naszym kraju i na całym świecie. Wielu z Was, pomimo najszczerszych chęci, nie będzie mogło uczestniczyć we wspólnej modlitwie w cerkwi podczas nabożeństw. Pamiętając o czytaniu Pisma Świętego i modlitwie,  pozostaniecie w swoich domach. Nie oznacza to, jednak, że nie macie możliwości udziału w obchodach Świąt Dzielnicowych. Korzystając z poczty elektronicznej,  prześlijcie na nasz adres mailowy: dekanathajnowski@gmail.com imiona osób, w intencji których wzniesiemy modlitwy. Do przesłanej wiadomości należy dołączyć datę Święta Dzielnicowego. Bądźcie pewni, że w naszej cerkwi będziemy żarliwie modlić się za wszystkich naszych parafian, obywateli naszego kraju i całego świata. Zachęcamy, aby każdy jednoczył się z nami w swoich codziennych modlitwach porannych i wieczornych. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie traćmy nadziei. Z Bożą pomocą pokonamy trudności. Upraszajmy o tę pomoc przez wspólną modlitwę.

Dobrowolnych ofiar, z dopiskiem daty Święta Dzielnicowego, można dokonywać na konto naszej parafii: PKO BP o/Hajnówka  77 1020 1332 0000 1402 0187 4593

Duchowieństwo soboru św. Trójcy w Hajnówce