Harmonogram Świąt Dzielnicowych w 2020 roku

31 października (sobota) – Św. Apostoła Łukasza (święto dzielnicy Placówka)

04 listopada (środa) – Kazańskiej Ikony Matki Bożej (święto dzielnicy Dolna i Poddolna oraz Puciska)

06 listopada (piątek) – Ikony Bogurodzicy Wsiech Skorbiaszczych Radost (święto dzielnicy Paszki)

10 listopada (wtorek) – Św. św. Hioba Poczajowskiego i męcz. Paraskiewy (święto dzielnicy Mazur)

14 listopada (sobota) – Św. św. Kosmy i Damiana (święto dzielnicy Centrum)

26 listopada (czwartek) – Św. Jana Złotoustego (święto dzielnicy Stara Lipowa, 11 Listopada i uliczki)

7 grudnia (poniedziałek) – Św. męcz. Katarzyny (święto dzielnicy Podlasie oraz bloki koło szpitala)

12 grudnia (sobota) – Św. Apostoła Andrzeja (święto dzielnicy Lipowa Bloki)

We wszystkie dni Świąt Dzielnicowych nabożeństwa zaczynają się o godz. 8:00 i odbywają się według następującego porządku: Akatyst, Święta Liturgia, Molebien.

Kler Soboru św. Trójcy w Hajnówce