Porządek nabożeństw w dniach 19 – 25 października 2020 r.

19 – 10 (poniedziałek) Apostoła Tomasza

godz. 800 Święta Liturgia     

20 – 10 (wtorek)

godz. 800 Święta Liturgia

21 – 10 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

22 – 10 (czwartek) Apostoła Jakuba Alfeusza

godz. 800 Święta Liturgia

23 – 10 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

24 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

25 – 10  Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy. Świętych Ojców VII Soboru Powszechnego

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem