Porządek nabożeństw w dniach 12 – 18 października 2020 r.

12 – 10 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

13 – 10 (wtorek)     

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije przed świętem Opieki Najświętszej Bogurodzicy

14 – 10 (środa) Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy

godz. 900  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

15 – 10 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

16 – 10 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

17 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

18 – 10  Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgiai Molebien w intencji nauczycieli i pracowników oświaty

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem