Porządek nabożeństw w dniach 05 – 11 października 2020 r.

05 – 10 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

06 – 10 (wtorek)

godz. 800 Święta Liturgia

07 – 10 (środa)     

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

08 – 10 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

09 – 10 (piątek) Zaśnięcie  Apostoła  i  Ewangelisty  Jana  Teologa

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

10 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

godz.  2100    Akatyst   ku  czci  ikony  Nieczajannaja  Radost

godz.  2200    Akatyst  Zaupokojnyj

11 – 10  Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy. Ikony Przenajświętszej 

             Bogurodzicy Nieczajannaja  Radost

godz. 730  I Święta Liturgia i  Małe  Poświęcenie  Wody

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem