Porządek nabożeństw w dniach 21 – 27 września 2020 r.

21 – 09 (poniedziałek) Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy

godz. 900 Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

22 – 09 (wtorek) Przeniesienie relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku

godz. 800 Święta Liturgia

23 – 09 (środa) 

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

24 – 09 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

25 – 09 (piątek) Zakończenie święta Narodzenia Bogurodzicy

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

26 – 09 (sobota) Sobota przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije  z  czynom  wynosa  Kresta

27 – 09  Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy. Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst