Porządek nabożeństw w dniach 07 – 13 września 2020 r.

07 – 09 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

08 – 09 (wtorek)

godz. 800 Święta Liturgia

09 – 09 (środa) 

godz. 800  Święta Liturgia

godz.1700 Akatyst

10 – 09 (czwartek) Świętego  Hioba  Poczajowskiego. Konferencja  Duchowieństwa  Diecezji  Warszawsko – Bielskiej.

Nie ma Świętej  Liturgii

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

11 – 09 (piątek) Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela

godz. 900  Święta Liturgia. Od godz. 800 święcenie grobów na hajnowskim cmentarzu.

godz. 1700 Akatyst

12 – 09 (sobota) Św. Aleksandra Newskiego

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

13 – 09  Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem