Porządek nabożeństw w dniach 20 – 26 lipca 2020 r.

20 – 07 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

21 – 07 (wtorek) Kazańskiej ikony Przenajświętszej Bogurodzicy

godz. 800 Święta Liturgia

22 – 07 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

23 – 07 (czwartek) Św. Antoniego Pieczerskiego

godz. 800  Święta Liturgia w ołtarzu p/w św. Antoniego Pieczerskiego

24 – 07 (piątek) Św. równej apostołom księżnej Olgi

godz. 800  Święta Liturgia

25 – 07 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

26 – 07  Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy. Sobór Archanioła Gabriela.

godz. 730  I Święta Liturgia

godz. 900   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem