Porządek nabożeństw w dniach 13 – 19 lipca 2020 r.

13 – 07 (poniedziałek) Sobór Świętych Dwunastu Apostołów.

godz. 800 Święta Liturgia

14 – 07 (wtorek)

godz. 800 Święta Liturgia

15 – 07 (środa) Turkowickiej Ikony Matki Bożej.

godz. 800  Święta Liturgia

16 – 07 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

17 – 07 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

18 – 07 (sobota) Znalezienie relikwii św. Sergiusza z Radoneża.

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

19 – 07  Niedziela VI po Pięćdziesiątnicy.

godz. 730  I Święta Liturgia

godz. 900   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem