Porządek nabożeństw w dniach 22 – 28 czerwca 2020 r.

22 – 06 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

23 – 06 (wtorek)   

godz. 800 Święta Liturgia

24 – 06 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

25 – 06 (czwartek) Św. Onufrego Wielkiego

godz. 800  Święta Liturgia

26 – 06 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

27 – 06 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

28 – 06  Niedziela III po Pięćdziesiątnicy. Wszystkich Świętych Ziemi  Białoruskiej.

godz. 730  I Święta Liturgia

godz. 900   II Święta Liturgia i Molebien dziękczynny z okazji zakończenia roku szkolnego

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem