Porządek nabożeństw w dniach 08 – 14 czerwca 2020 r.

08 – 06 (poniedziałek) DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  DUCHA.

godz. 900 Święta Liturgia

godz. 1400 Wyjście pielgrzymki na Krynoczkę.

09 – 06 (wtorek) Uroczystości na Krynoczce.

Święta Liturgia nie będzie sprawowana

10 – 06 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

11 – 06 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

12 – 06 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

13 – 06 (sobota) Zakończenie święta Pięćdziesiątnicy.

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

14 – 06  Niedziela I po Pięćdziesiątnicy. Wszystkich Świętych.

Od godz. 800 Poświęcenie grobów na hajnowskim cmentarzu

godz. 900   Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem i Molebien dla uczniów klas ósmych