Prośba o pomoc.

Drodzy Bracia i Siostry.

Panująca pandemia wirusa COVID-19 i wynikające z tego ograniczenia są przyczyną drastycznego zmniejszenia dochodów naszej parafii. Niezmiennie pozostajemy jednak zobowiązani do  regulowania na bieżąco rachunków za wywóz nieczystości, ogrzewanie, energię elektryczną i inne media. Parafia od marca poprzedniego roku niesie również trud budowy Centrum Dekanalnego. Ciężar finansowy tego przedsięwzięcia jest ogromny. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do naszych parafian oraz innych ludzi dobrej woli o pomoc finansową. Wpłat można dokonywać na konto parafii: PKO BP o/Hajnówka  77 1020 1332 0000 1402 0187 4593, lub za pośrednictwem duchowieństwa pełniącego dyżury w kancelarii parafialnej (kancelaria  czynna w godzinach 1000-1300 oraz 1400-1700, codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, tel. 85 873-29-71). Pragnę z całego serca podziękować za okazane wsparcie, zapewniając o bezustannej modlitwie w Waszej intencji.

Proboszcz parafii prawosławnej p/w św. Trójcy w Hajnówce:

ks. mitrat  Michał Niegierewicz