Porządek nabożeństw w dniach 25 – 31 maja 2020 r.

25 – 05 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

26 – 05 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

27 – 05 (środa) Zakończenie święta Paschy.

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

28 – 05 (czwartek) Wniebowstąpienie Pańskie.

godz. 900  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

29 – 05 (piątek)  

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

30 – 05 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

31 – 05  Niedziela VII po Wielkanocy. Św. św. Ojców Soborów Powszechnych.

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem