„Majowego Mikołaja” w soborze św. Trójcy w Hajnówce

W dniach 21 – 22 maja 2020 r. w soborze św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono  pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy. Św. Mikołaj jest patronem dolnej świątyni hajnowskiej katedry. Również pierwsza drewniana cerkiew w Hajnówce była oddana niebiańskiemu patronatowi Cudotwórcy z Miry Licyjskiej. Dlatego też kult św. Mikołaja zajmuje wśród hajnowian szczególne miejsce, a uroczystości ku Jego czci gromadzą rzesze wiernych. Tegoroczne uroczystości zaszczycili swą obecnością: Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski, duchowieństwo diecezji Warszawsko – Bielskiej i Białostocko – Gdańskiej. Hierarchów powitali przedstawiciele Bractwa Młodzieży Prawosławnej, Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, lokalnych władz samorządowych i komitetu cerkiewnego. W cerkwi ze słowami powitania zwrócił się do przybyłych proboszcz parafii ks. mitrat Michał Niegierewicz. Po przeczytaniu perykopy Ewangelii od św. Łukasza Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się do zebranych, wygłaszając świąteczne kazanie. Odnosząc się w nim do problemów współczesnego świata, nękanego przez bezustanne działanie złego ducha, podkreślił ogromną rolę, którą odgrywają w życiu chrześcijanina prawidłowe wzorce. Bóg powołuje świętych, aby wypełniali tę rolę. Wśród nich znajduje się św. Mikołaj Cudotwórca. Jego gorliwa wiara oraz niezwykłe oddanie swej pasterskiej służbie są wzorem do naśladowania szczególnie dla duchownych. Cuda, których dokonywał i których do dnia dzisiejszego doświadczają wierni dzięki niebiańskiemu wstawiennictwu św. Mikołaja, są świadectwem miłości, którą kapłan obdarza wiernych oddanych jego opiece. Lud Boży pragnąc zachować harmonię, powinien szanować swoich pasterzy, ufać im i jednoczyć się w modlitwie. Podczas św. Liturgii Jego Eminencja metropolita Sawa dokonał chirotonii kapłańskiej hierodiakona Porfiriusza (Patryka Orzechowskiego) z monasteru św. Dymitra w Sakach. Ojciec Porfiriusz pochodzi z Hajnówki, święcenia kapłańskie otrzymał w swojej rodzinnej parafii. Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Aleksandra Jakimiuk, autor