Porządek nabożeństw w dniach 18 – 24 maja 2020 r.

18 – 05 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

19 – 05 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

20 – 05 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

21 – 05 (czwartek) Św. Jana Teologa.

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

22 – 05 (piątek) Św. Mikołaja  Cudotwórcy.

godz. 730  Święta Liturgia i Małe Poświęcenie Wody

godz. 930  Powitanie arcypasterzy

godz. 1000  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

23 – 05 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

24 – 05  Niedziela VI po Wielkanocy. O Ślepcu. Św. św. Cyryla i Metodego.

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700Wieczernia z Akatystem