Porządek nabożeństw w dniach 11 – 17 maja 2020 r.

11 – 05 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

12 – 05 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

13 – 05 (środa) Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy. Ap. Jakuba Zebedeusza

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

14 – 05 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

15 – 05 (piątek) 

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

16 – 05 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

17 – 05  Niedziela V po Wielkanocy. O Samarytance.

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem