Porządek nabożeństw w dniach od 22 do 26 kwietnia 2020 r.

22 IV Środa Paschy

godz. 800 Św. Liturgia

23 IV Czwartek Paschy

godz. 800 Św. Liturgia

24 IV Piątek Paschy

godz. 800 Św. Liturgia

25 IV Sobota Paschy

godz. 800 Św. Liturgia (rozdanie Artosa)

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije (rozdanie Artosa)

26 IV Niedziela II po Wielkanocy. O Tomaszu.

godz. 900 Św. Liturgia

od godz. 800 Święcenie grobów na hajnowskim cmentarzu

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem