Komunikat dot. Niedzieli Palmowej.

Bracia i siostry podczas święta Wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy tradycyjne poświęcenie wierzb będzie możliwe podczas świątecznych Boskich Liturgii, celebrowanych według poniższego harmonogramu. Duchowni będą dokonywać poświęcenia na zewnątrz świątyni przy uczestnictwie małych, pięcioosobowych grup wiernych.

12-04 Niedziela Palmowa. Wejście Pana do Jerozolimy.

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

Kler soboru św. Trójcy