Komunikat!

Bracia i Siostry! W dniu 25-03-2020 r. zostały wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa, związane z obowiązującym w naszym kraju stanem epidemii. Informujemy, iż w nabożeństwach sprawowanych zgodnie z ustalonym harmonogramem,  nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące nabożeństwo. Wiernych prosimy o pozostanie w domach, pamiętając o czytaniu Pisma Świętego i modlitwie. Bądźcie pewni, że w naszej cerkwi będziemy żarliwie modlić się za wszystkich naszych parafian, za mieszkańców naszego miasta, obywateli naszego kraju i całego świata. Zachęcamy, aby każdy jednoczył się z nami w swoich codziennych modlitwach porannych i wieczornych. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie zapewniamy, że jeśli ktokolwiek potrzebuje naszego wsparcia lub pomocy może na nie liczyć. Dyżury duchowieństwa w kancelarii parafialnej prowadzone są od poniedziałku do soboty w godz. 1000 – 1300  i 1400 – 1700. Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 85 873 29 71 lub mailowy: dekanathajnowski@gmail.com

Duchowieństwo soboru św. Trójcy w Hajnówce