Komunikat

Bracia i Siostry! W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem zagrożenia epidemicznego pragniemy przekazać ważne informacje. Prosimy o przestrzeganie zaleceń krajowych służb sanitarnych i epidemiologicznych (https://www.gov.pl/web/koronawirus). Informujemy, że parafia:

– czasowo zawiesza spotkania Bractwa Młodzieży Prawosławnej oraz próby chórów.

– zawiesza rekolekcje uczniów do odwołania.

– czasowo zawiesza udział chóru dziecięcego w porannej niedzielnej Boskiej Liturgii.

Dyżury duchowieństwa w kancelarii parafialnej prowadzone są od poniedziałku do soboty w godz. 1000 – 1300  i 1400 – 1700. W sprawach, które nie  wymagają osobistej obecności, prosimy o kontakt telefoniczny (85 873 29 71).

Nabożeństwa w parafii będą sprawowane zgodnie z opublikowanym poniżej harmonogramem, uwzględniając wszelkie dostępne środki ostrożności. Osoby chore ,przeziębione prosimy o unikanie kontaktu z innymi osobami. Zalecamy, aby udział w nabożeństwach wyrażał naszą wiarę i jednocześnie troskę o naszych bliźnich. Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa to zbawienny dar. Niezmiennie pamiętajmy, że wymaga ono naszego przygotowania, wiary i bojaźni Bożej. Nie jest i nie może być wymuszane, a powinno stanowić naszą odpowiedź na słowa Zbawiciela „jeśli chcesz, to chodź…”.

Eucharystia jest dla nas Bożym darem i świętością. To centrum naszego życia, którego nikt i nic nie jest w stanie zastąpić. Brońmy swej duszy przed zwątpieniem. Niech naszych serc nie ogarnia lęk przed darem, który ceną własnego życia darował nam nasz Zbawiciel.

Pamiętajmy, że znajdujemy się w okresie Wielkiego Postu. To okres walki ze słabościami i z grzechem. To czas zbliżenia z Bogiem i odwrócenia się od zła. Zachęcamy wszystkich do żarliwej modlitwy każdego dnia i poświęcenia czasu na zgłębianie bogactwa własnej wiary. Jeśli ktoś w dniach walki z koronawirusem zostanie w domu, niech pamięta o czytaniu Pisma Świętego i modlitwie. Niech wie, że w naszej cerkwi będziemy żarliwie modlić się za wszystkich naszych parafian, za mieszkańców naszego miasta i obywateli naszego kraju i za całą ludzkość. Nawet w przypadku Waszej nieobecności ofiara naszej wspólnoty, drogocenne dary zostaną przedłożone Bogu w intencji Was wszystkich. Na Liturgii wspólnie wygłaszamy Modlitwę Pańską. Zjednoczmy się słowami tej modlitwy „…i wybaw nas od złego…” niezależnie od tego gdzie się znajdujemy.

Po drugiej niedzielnej Boskiej Liturgii będziemy sprawować molebień, prosząc Boga o ochronę przed epidemią. Zachęcamy, aby każdy jednoczył się z nami w tej modlitwie w swoich codziennych modlitwach porannych i wieczornych.

Przypominając o czasie postu zachęcamy do zwiększenia wysiłków. Cerkiew określa „czas postu” jako czas wiosny duchowej i duchowego szpitala. Przecież ten okres ma nas przygotować do spotkania z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Spotkania z naszym Zbawicielem, który za nas i za nasze grzechy złożył w ofierze Swoje życie. Odpowiedzmy godnie na ten Boży dar. Lud Izraela w chwili zagrożenia podejmował postny wysiłek. Post i nawrócenie uratowało wielu. Do postu i modlitwy wzywa nas również sam Jezus Chrystus, który karci swych uczniów za zbyt małe zaangażowanie.

Jeśli obawiamy się o zdrowie własne i naszych bliskich – módlmy się. Przypomnijmy sobie o znanej nam praktyce postu kiedy skupiając się na Bogu próbujemy oderwać się od ziemskich „ważnych spraw” i codziennych plotek i dywagacji. Oderwijmy się od uzależniającego internetu, telewizji, mediów społecznościowych, cudzych opinii i wszechwiedzących ekspertów. Zgłębiajmy mądrość słów Jezusa Chrystusa, które przekazał nam w Ewangelii. Zamiast tracić czas i nerwy przeczytajmy pełne miłości Listy Apostolskie. Kiedy wydaje się nam, że przeżywamy trudne chwile, poświęćmy czas na poznanie historii wczesnochrześcijańskiej wspólnoty opisane w Dziejach Apostolskich. Unikajmy krytykanctwa, mowy nienawiści i wzajemnych oskarżeń.

Módlmy się i za tych naszych współbraci, którzy w obliczu zagrożenia tracą wiarę, gubią się, odchodzą od Boga szukając zbawienia w „racjonalnym myśleniu”. Przepraszajmy Boga i za tych, których nie zaraziliśmy miłością do Chrystusa i niezachwianą wiarą. Czas pandemii to również czas próby naszej wiary.

W tych dniach nie zapominajmy również o naszych bliźnich, szczególnie o osobach samotnych, chorych i potrzebujących. Jeśli ktokolwiek potrzebuje wsparcia i pomocy w codziennych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny. Pamiętajmy, że duchowni mogą odwiedzać chorych wspierając ich modlitwą, misterium pokajania, misterium Świętej Eucharystii lub misterium Świętego Oleju.

Uwzględniając decyzje władz państwowych dotyczące wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszenia zgromadzeń powyżej 50 osób prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i wykorzystanie możliwości udziału w Świętej Liturgii nie tylko w Niedzielę, ale również w środy, piątki i soboty.

Porządek nabożeństw w dniach 16 – 22  marca 2020 r.

TRZECI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

18-03 (środa) 

godz. 700 Wielikopostnyje Czasy, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

godz. 1700 Akatyst

20-03 (piątek)

godz. 700 Wielikopostnyje Czasy, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

godz. 1700 Akatyst Mękom Pańskim

21-03 (sobota) Wspomnienie zmarłych

godz. 800  Święta Liturgia i obszczaja panichida

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije z wynosom kresta

22-03  III Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Świętego Krzyża

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Akatyst