Komunikat!

Bracia i Siostry! Od dnia 25-03-2020 r. z powodu obowiązującego w naszym kraju stanu epidemii i związanych z tym ograniczeń, w nabożeństwach sprawowanych w soborze św. Trójcy w Hajnówce,  nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące nabożeństwo.  Rozumiejąc potrzebę modlitwy w cerkwi, podczas każdego nabożeństwa udostępniamy ołtarz św. Pantelejmona, znajdujący się na zewnątrz, pod dzwonnicą, gdzie będzie można postawić świeczkę i zostawić zapiskę. W głównej świątyni, uwzględniając wszelkie dostępne środki ostrożności,  podczas św. Liturgii wierni pragnący przystąpić do świętych sakramentów spowiedzi i Eucharystii otrzymają taką możliwość w grupach do 5 osób jednocześnie.

Duchowieństwo soboru św. Trójcy w Hajnówce