Porządek nabożeństw w dniach 10 – 16 lutego 2020 r.

TYDZIEŃ  CIĄGŁY – BEZ  POSTU

10-02 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

11-02 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

12-02 (środa)  Sobór Trzech Wielkich Hierarchów: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma

godz. 800  Święta Liturgia i molebien

godz. 1700 Akatyst

13-02 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

14-02 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije  i  poświęcenie  świec  gromnicznych

15-02 (sobota)  ŚWIĘTO  SPOTKANIA  PAŃSKIEGO

godz. 900  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

16-02  Niedziela o Synu Marnotrawnym

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem