Pielgrzymka autokarowa BMP w Hajnówce do Paczajowa

W dniach 29-31 stycznia 2020 roku z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy odbyła się autokarowa pielgrzymka Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Hajnówce do Świętej Ławry Paczajowskiej oraz Lwowa na Ukrainie. Wyjazd odbył się dzięki wsparciu otrzymanemu z Urzędu Miasta w Hajnówce w ramach projektu „Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2020”. W naszej pielgrzymce uczestniczyła także młodzież z Bielska Podlaskiego oraz Kuraszewa. Duchową opiekę nad pielgrzymami sprawował ks. Krzysztof Kuderski. Pielgrzymował z nami również Ks. Piotr Kamieński, Proboszcz Prawosławnej Parafii w Kuraszewie. Z Hajnówki do Poczajowskiej Ławry wyruszyliśmy we wtorek o godz. 20:00 spod Soboru Świętej Trójcy. W intencji pomyślnej podróży został odsłużony molebień. W środę w godzinach porannych dojechaliśmy do Lwowa. Tam zapoznaliśmy się z historią oraz zobaczyliśmy główne zabytki tegoż miasta. Około godziny 15:00 dojechaliśmy do Poczajowa. Przed zakwaterowaniem podeszliśmy do świętości Ławry: stopki Matki Bożej, Cudotwórczej Ikony Bogurodzicy, relikwii Śww. Hioba i Amfiłochiusza . Tego samego dnia wzięliśmy udział w wieczornym nabożeństwie, które sprawowane było w Cerkwi p.w. Świętej Trójcy. W czwartek uczestniczyliśmy w Świętej Liturgii celebrowanej w Cerkwii św. Hioba Poczajewskiego, podczas której wielu z nas przystąpiło do Świętych sakramentów Spowiedzi i Eucharystii. Tego samego dnia odwiedziliśmy Skit w miejscowości Onyszkowce, gdzie znajduje się źródło św. Anny. Historię tego miejsca opowiedziała nam jedna z sióstr. Zaprowadziła nas również do kaplicy, w której znajdują się świętości należące do św. Amfilochiusza. Wizytę w Skicie zakończyliśmy zanurzeniem się w źródle św. Anny. W godzinach popołudniowych pojechaliśmy na cmentarz, na którym pochowani są mnisi z Ławry Poczajewskiej oraz pokłoniliśmy się świętością znajdującym się w Skicie Świętego Ducha. Po Skicie oprowadził nas hierodiakon Wikientij. Zaprowadził nas także do duchownika Skitu ojca Nazarija. Ojciec Nazarij opowiedział naszej młodzieży o historii Skitu oraz znaczeniu wiary w naszym życiu. Każdy słuchał z wielkim zainteresowaniem. Po wieczornym nabożeństwie w Skicie spotkaliśmy się z ks. Jerzym Prokopczukiem, który jest wykładowcą Katechizmu w Prawosławnej Szkole Dyrygentów w Krzemieńcu. Ks. Jerzy umożliwił nam spotkanie z uczniami swojej szkoły. Ukraińska młodzież z wielką radością przyjęła polską pielgrzymkę. Z ogromnym zaciekawieniem zadawała pytania dotyczące Prawosławia w Polsce. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. W piątek po porannej Liturgii Świętej pokłoniliśmy się świętościom Ławry Poczajowskiej i udaliśmy się w powrotną drogę do Hajnówki. Młodzież jeszcze długo będzie wspominała duchowe przeżycia, których doświadczyła w Poczajowie.

Autor i zdjęcia: ks. Krzysztof Kuderski