„Małe Bractwo” odwiedziło Siedlce

W dniu 30 stycznia 2020 r., dzięki współpracy Parafii Prawosławnej p/w Świętej Trójcy w Hajnówce i hajnowskiego koła Bractwa Świętych Cyryla i Metodego oraz finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Hajnówka została zorganizowana, w ramach miejskiego programu „Akcja Zima 2020 – Aktywne Ferie”, autokarowa wycieczka do Siedlec. W wydarzeniu wzięły udział dzieci skupione wokół Małego Bractwa i Parafialnego Chóru Dziecięcego, działających przy hajnowskim soborze św. Trójcy. Organizatorzy zimowego wyjazdu promując aktywne formy spędzania wolnego czasu zaprosili uczestników na lodowisko.  Ważnym punktem wycieczki była wizyta w cerkwi prawosławnej pw. św. Trójcy. Proboszcz parafii, ks. prot. Sławomir Kochan zapoznał uczestników z historią siedleckiej cerkwi oraz dzisiejszą sytuacją wyznawców prawosławia na tym terenie. Wycieczkę do Siedlec uzupełnił seans kinowy i pyszny obiad.   

Autor i zdjęcia: ks. Mariusz Jurczuk