Święto Chrztu Pańskiego

Uroczystym nabożeństwom święta Objawienia Pańskiego w hajnowskim soborze św. Trójcy przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas św. Liturgii, po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii, Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych ze słowami kazania. Przybliżył w nim znaczenie i sens przeżywanego święta, zwracając szczególną uwagę na to, iż Chrzest Jezusa Chrystusa w rzece Jordan jest wydarzeniem fundamentalnym z punktu widzenia ekonomii zbawienia. Każdy wierzący otrzymuje św. sakrament chrztu w imię św. Trójcy, rozpoczynając nowe życie, umierając dla grzechu, rodząc się zaś dla życia wiecznego.  Przed zakończeniem św. Liturgii miał miejsce obrzęd wielkiego poświęcenia wody.