Koncert Galowy Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną 14-01-2020 r.

Tegoroczna Edycja Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną tradycyjnie już dostarczyła wielu wrażeń duchowych i artystycznych. W festiwalu wzięło udział 37 chórów, zespołów i grup kolędniczych z Polski i Białorusi. W sumie swoje umiejętności zaprezentowało około 700 uczestników. Występy, podzielone na 6 kategorii, oceniało Jury w składzie: Przewodniczący – Ks. mitrat Michał Niegierewicz, Ks. prot. Walery Piotrowski oraz  Igor Fita. Koncert Galowy „Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną 2020”, zorganizowanych z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, rozpoczął się o godz. 1500 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury. Koncert zaszczyciło swą obecnością wiele znakomitych osób, na czele z Jego Ekscelencją, Najprzewielebniejszym Grzegorzem, Arcybiskupem Bielskim, reprezentującym zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Metropolitę Sawę. Władze samorządowe reprezentowali: Radny Podlaskiego Sejmiku Wojewódzkiego – Mikołaj Janowski, Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego – Eugeniusz Saczko, Starosta Powiatu Hajnowskiego – Andrzej Skiepko, Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka – Walentyna Pietroczuk, Zastępca Burmistrza Hajnówki – Ireneusz Kiendyś, Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz. Powitano radnych Rady Miasta Hajnówki, przedsiębiorców, dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, rodziców, opiekunów oraz publiczność zgromadzoną na widowni i przed telewizorami, koncert był bowiem transmitowany przez Hajnowską Telewizję Kablową. Po zakończeniu powitania został odczytany protokół obrad Jury prezentujący rozstrzygnięcia konkursowe. Kulminacyjnym punktem uroczystego spotkania był oczywiście koncert kolęd w wykonaniu nagrodzonych chórów i zespołów. Po jego zakończeniu głos zabrał Starosta Powiatu Hajnowskiego, Andrzej Skiepko, który pogratulował i podziękował organizatorom Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną: Dekanalnemu Instytutowi Kultury Prawosławnej w Hajnówce, Hajnowskiemu Domowi Kultury oraz Stowarzyszeniu „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie festiwalu, sponsorom i wolontariuszom. Zamykającym Koncert Galowy było wystąpienie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Grzegorza. Hierarcha przekazał wszystkim zebranym arcypasterskie błogosławieństwo od zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Metropolity Sawy. Podziękował wykonawcom podkreślając fakt, iż bardzo często w prostym, przystępnym tekście kolędy zawarta jest niezwykle bogata treść. Jego Ekscelencja pozdrowił zebranych z okazji Nowego Roku życząc wszystkim Bożego błogosławieństwa, zdrowia, pokoju i miłości na Mnogaja, Mnogaja Lieta!

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Piotr Kiryluk