Uroczystości ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy

W dniach 18 – 19 grudnia 2019 r. w Soborze św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono  pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy. Św. Mikołaj jest patronem dolnej świątyni hajnowskiej katedry. Również pierwsza drewniana cerkiew w Hajnówce była oddana niebiańskiemu patronatowi Cudotwórcy z Miry Licyjskiej. Dlatego też kult św. Mikołaja zajmuje wśród hajnowian szczególne miejsce, a uroczystości ku Jego czci gromadzą rzesze wiernych. Tegoroczne obchody święta  rozpoczęły się w środę wieczorem nabożeństwem Całonocnego Czuwania, któremu w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Czwartkowego poranka została odsłużona pierwsza św. Liturgia, po której dokonano Małego Poświęcenia Wody. Główną św. Liturgię celebrował Biskup hajnowski Paweł w asyście przybyłego duchowieństwa. Po przeczytaniu perykopy Ewangelii od św. Łukasza Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych, wygłaszając świąteczne kazanie. Biskup Paweł przypomniał żywot św. Mikołaja. Podkreślając gorliwą wiarę oraz niezwykłe oddanie swej pasterskiej służbie, wskazał Go jako wzór do naśladowania dla wszystkich duchownych. Cuda, których dokonywał i których do dnia dzisiejszego doświadczają wierni dzięki niebiańskiemu wstawiennictwu św. Mikołaja, są świadectwem miłości, którą kapłan otacza wiernych oddanych jego opiece. Lud Boży pragnąc zachować harmonię, powinien szanować swoich pasterzy, ufać im i jednoczyć się w modlitwie. Po liturgii odsłużono uroczysty molebien, po którym Biskup Paweł pozdrowił zebrane duchowieństwo oraz wiernych, dziękując za wspólną modlitwę.