Ikona Starca Paisjusza przybyła do Hajnówki

W dniu święta Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy w hajnowskim Soborze Św. Trójcy powitano przybyłą ze Świętej Góry Atos ikonę Starca Paisjusza Hagioryty. Ikonę napisał i przekazał w ofierze duchowy uczeń starca Paisjusza mnich noszący to samo imię. Przed rozpoczęciem św. Liturgii duchowieństwo wraz z wiernymi w uroczystej procesji udało się do biura hajnowskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego gdzie ikonę powitano, uroczyście wprowadzono do świątyni a następnie poświęcono wraz z przygotowanym kiotem. Podczas św. Liturgii licznie zebrani wierni adorowali przybyłą świętość zanosząc swe modlitwy do Boga.