Porządek nabożeństw w dniach 28.X – 03.XI 2019r.

28-10 (poniedziałek)

godz. 800  Św. Liturgia

29-10 (wtorek)

godz. 800  Św. Liturgia

30-10 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

31-10 (czwartek) Apostoła i Ewangelisty Łukasza

Święto dzielnicy PLACÓWKA

godz. 800  Akatyst, Św. Liturgia, Molebien

01-11 (piątek)

Nie ma Św. Liturgii. Duchowni poświęcają groby na hajnowskim cmentarzu.

godz. 1700 Akatyst

02-11   Sobota św. Dymitra. Wspomnienie zmarłych.

godz. 800  Św. Liturgia i obszczaja panichida

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

03-11  XX Niedziela po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Św. Liturgia

godz. 1000  II Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst