Porządek nabożeństw w dniach 07-X – 13-X 2019 r.

07 – 10   (poniedziałek)

            godz. 800       Św. Liturgia

08 – 10   (wtorek)    

           godz. 800          Św. Liturgia        

09 – 10   (środa)  Zaśnięcie  Apostoła  i  Ewangelisty  Jana  Teologa

godz. 800          Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

10 – 10  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia     

11 – 10  (piątek) 

           godz. 800           Św. Liturgia     

           godz. 1700       Akatyst

12 – 10  (sobota)  

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

         godz.  2100    Akatyst   ku  czci  ikony  Nieczajannaja  Radost

         godz.  2200    Akatyst  Zaupokojnyj

13 – 10   XVII  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy, Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy Nieczajannaja  Radost

           godz. 730          I   Św. Liturgia  i  Małe  Poświęcenie  Wody

         godz. 1000       II  Św. Liturgia

 godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije przed świętem Opieki Najświętszej  Bogurodzicy