Porządek nabożeństw w dniach 16-IX – 22-IX 2019 r.

16 – 09  (poniedziałek)

           godz. 800       Św. Liturgia

17 – 09  (wtorek)    

           godz. 800       Św. Liturgia

18 – 09  (środa)  Św. Atanazego  Brzeskiego

godz. 800          Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

19 – 09  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia     

20 – 09  (piątek)

           godz. 800           Św. Liturgia

          godz. 1700       Wsienocznoje Bdienije

21 – 09 (sobota)   Święto  Narodzenia  Najświętszej  Bogurodzicy

          godz. 900          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje Bdienije

22 – 09  XIV  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy, przed Świętem Podwyższenia

             Krzyża Pańskiego

               godz. 800          I   Św. Liturgia

          godz. 1000       II  Św. Liturgia

         godz. 1700       Akatyst