Porządek nabożeństw w dniach 09-IX – 15-IX 2019 r.

09 – 09  (poniedziałek)      

           godz. 800       Św. Liturgia

10 – 09  (wtorek)    Świętego  Hioba  Poczajowskiego

           Konferencja  Duchowieństwa  Diecezji  Warszawsko – Bielskiej

          Nie ma Świętej  Liturgii

           godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

11 – 09  (środa)  Ścięcie głowy Św. Jana Chrzciciela

godz. 900          Św. Liturgia  i święcenie grobów na hajnowskim  

                     cmentarzu

          godz. 1700       Akatyst

12 – 09  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia     

13 – 09  (piątek)

           godz. 800           Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

14 – 09 (sobota) 

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

15 – 09  XIII  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy

               godz. 800          I   Św. Liturgia

          godz. 1000       II  Św. Liturgia

         godz. 1700       Akatyst