Porządek nabożeństw w dniach 26-VIII – 01-IX 2019 r.

26 – 08  (poniedziałek)       

           godz. 800       Św. Liturgia

27 – 08  (wtorek)   

           godz. 800          Św. Liturgia

           godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

28 – 08  (środa)  ŚWIĘTO   ZAŚNIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ 

                                        BOGURODZICY

                 godz. 900          Św. Liturgia

         godz. 1700       Akatyst

29 – 08  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia

          godz. 1700        Czyn  Otpiewanija  Preswiatoj  Bohorodicy

30 – 08  (piątek)

            godz. 800           Św. Liturgia

           godz. 1700       Akatyst

31 – 08 (sobota) 

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

01 – 09  XI  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy

                 godz. 800          I Św. Liturgia

           godz. 1000       II Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst