Porządek nabożeństw w dniach 12-VIII – 18-VIII 2019 r.

12 – 08  (poniedziałek)

           godz. 800       Św. Liturgia

13 – 08  (wtorek)   

           godz. 800          Św. Liturgia

14 – 08 (środa)  Procesja Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża

                            Początek postu przed świętem Zaśnięcia Bogorodzicy

                 godz. 800            Św. Liturgia  i  małe  poświęcenie  wody

15 – 08  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia

16 – 08  (piątek)

                godz. 800           Św. Liturgia

17 – 08 (sobota) 

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

18 – 08  IX Niedziela po Pięćdziesiątnicy

                 godz. 730          I Św. Liturgia

           godz. 900         II Św. Liturgia

          godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije  przed  świętem                                 

Przemienienia  Pańskiego