Harmonogram nabożeństw II Tygodnia Wielkiego Postu

Środa 20.03.2019

 Czasy, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów -7.00

Akafist- 17.00

Piątek 22.03.2019

 Czasy, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów -7.00

Akafist -17.00

Sobota 23.03.2019

Rodzicielska Sobota.Wspomnienie zmarłych.

Św.Liturgia oraz Panichida -8.00

Wsienocznoje Bdienije- 17.00

Niedziela 24.03.2019- II Niedziela Wielkiego Postu. Św. Grzegorza Palamasa

I Św. Liturgia -8.00

II Św. Liturgia -10.00

Pasja 17.00