Harmonogram nabożeństw IV Tygodnia Wielkiego Postu

Nabożeństwa w dniach 01.04-07.04.2019 

IV Tydzień Wielkiego Postu

Poniedziałek 01.04.2019

Akafist do Św. Krzyża- 17-00

Wtorek 02.04.2019

Akafist do Św. Krzyża- 17-00

Środa 03.04.2019

W tym dniu rozpoczynają się wielkopostne rekolekcje uczniów hajnowskich szkół

 Czasy, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów -7.00

Akafist do Św. Krzyża- 17-00

Czwartek 04.04.2019

Czasy, Izobrazitielnyje, Wieczernia – 8.00

Akafist do Św. Krzyża- 17-00

Piątek 05.04.2019

 Czasy, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów -7.00

Akafist -17.00

Sobota 06.07.2009

Św.Liturgia -8.00

Wsienocznoje Bdienije- 17.00

Niedziela 07.04.2019- IV Niedziela Wielkiego Postu.  

Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy

I Św. Liturgia -8.00

II Św. Liturgia -10.00

Wieczernia wraz z Pasją- 17.00