Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej

23 listopada 2018 r. po raz XIV,  z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji  Religijnej.

Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja Źródeł”, który odbył się 15 listopada 2018r.

Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską  przy wsparciu parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże parafii. W tym roku do konkursu przystąpiło 153 uczniów szkół  powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych, Narwi, Narewki, Białowieży Nowokornina, Dubin, Czyż, a także z Bielska Podlaskiego, Warszawy i  z Białorusi – Wołkowyska, Grodna, Dzierżyńska, Mostów).

Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klasIV-VI szkół podstawowych, klas VII, VIII, szkół podstawowych i III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

Jury w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Podczas Wieczoru zgromadzoną  publiczność  powitała Lilla Busłowska, doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej.

Uroczystość  zaszczycili swą obecnością: Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł, ks. mitrat Sergiusz Korch w-ce dziekan dekanatu hajnowskiego, ks. Sławomir Chwojko  – koordynator wizytatorów diecezji Warszawsko-Bielskiej, ks. mitrat Jerzy Ackiewicz proboszcz parafii Św. Dymitra w Hajnówce, ks. Jan Romańczuk proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w Hajnówce, ks. Paweł Sterlingow przewodniczący Jury, kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, diecezjalni wizytatorzy nauczania religii: ks. Andrzej Busłowski i ks. Mirosław Niczyporuk, członkowie Jury konkursu, goście z Białorusi: ks. Aleksandr Yuzwa, dziekan okręgu Wołkowyskiego, proboszcz parafii p.w. śww. Metodego i Cyryla w Wołkowysku   i  ks. prot. Władimir Mozgow, proboszcz parafii prawosławnej p.w. św. Eliasza w Mostach, burmistrz miasta Hajnówki, pan Jerzy Sirak, Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, pan Rościsław Kuncewicz, dyrektorzy przedszkoli i szkół, katecheci, nauczyciele przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice, uczniowie i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej.

Dzięki lokalnej Telewizji Kablowej w Hajnówce została zrealizowana relacja z Wieczoru.

Wieczór prowadzili  uczniowie Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce Julia Prokopiuk i Szymon Krawczuk.

 

Podczas Wieczoru zgromadzoną licznie publiczność  powitała Lilla Busłowska, organizatorka. Zwracając się do uczestników Wieczoru podkreśliła jego wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na piękne recytacje uczniów tegorocznej edycji,  ale ze względu na to, że Wieczór mógł odbyć się z udziałem hierarchy, arcypasterza naszej Cerkwi, Biskupa Hajnowskiego Pawła.

W ten wyjątkowy wieczór w Hajnowskim Domu Kultury usłyszeliśmy 40 laureatów w poszczególnych kategoriach. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, ks. Jerzy Klingier,  Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow.          

Wiersze wygłaszali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim,łemkowskim i polskim.

Podczas Wieczoru uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody

Do uczestników Wieczoru Prawosławnej Poezji Religijnej zwrócił się Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł. Władyka pozdrowił wszystkich, pogratulował uczniom wyjątkowych recytacji, dziękował nauczycielom  za przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.  Wyraził radość ze wspólnego spotkania, podkreślił jak ważne jest pielęgnowanie własnej wiary tradycji i kultury w kształtowaniu świadomości młodego człowieka.  

Był to wieczór  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych.  Uczniowie nie zawiedli publiczności, byli wspaniale przygotowani przez swoich nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu  Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych  oraz ofiarności sponsorów.

Tekst i zdjęcia ks. Andrzej Busłowski