Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej

Juz po raz czternasty w Sali Kolumnowej gościnnego Hajnowskiego Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej dr Lilla Busłowska przy wydajnej współpracy Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże parafii.

W tegorocznej edycji Konkursu wzięło udział ponad 150 uczestników z Warszawy, Bielska Podlaskiego miejscowości z powiatu hajnowskiego, Hajnówki i Białorusi, przez co impreza urosła do rangi międzynarodowej.

Konkurs był przeprowadzony w następujących kategoriach:

A. przedszkola (i oddział „ 0” )
B. szkoła podstawowa kl. I – III
C. szkoła podstawowa kl. IV – VI; VII-VIII (III kl. gimn)
D. gimnazjum
E. szkoła ponadgimnazjalna
F. szkoła specjalna

Jury w składzie:

Ks. Paweł Sterlingow- przewodniczący

Ks.Mirosław Niczyporuk, Ks. Andrzej Busłowski, Irena Ignatowicz oraz Anna Oksentowicz- Martyniuk – członkowie jury, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

W kategorii przedszkola:

I miejsce  ex-aequo: Mikołaj Kot z Przedszkola N5 w Hajnówce oraz Maria Szerszunowicz z Przedszkola Nr 3 w Hajnówce
( nauczyciel Eugenia Kazimiruk)

II miejsce ex-aequo :Julia Hołubienko z Przedszkola Nr 5 oraz Jakub Lasota z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce ( nauczyciel Eugenia Kazimiruk)

III miejsce ex-aequo: Magdalena Grześ z Niepublicznego Przedszkola im. śww. Cyryla i Metodego w Hajnówce ( nauczyciel Ks. Marek Jurczuk ), Olga Siemieniuk z Przedszkola Nr 5 w Hajnówce, Maria Golonko z Przedszkola Nr 3 w Hajnówce ( nauczyciel Eugenia Kazimiruk)

Wyróżnienia : Karol Baszun z Niepublicznego Przedszkola im. śww. Cyryla i Metodego w Hajnówce ( nauczyciel Ks. Marek Jurczuk ), Małgorzata Surel, Dominika Siomko, Jan Ignatowicz z Przedszkola Nr 5 w Hajnówce ,Paweł Kulik z przedszkola Nr 2 w Hajnówce oraz Jakub Biryłko z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce (nauczyciel Eugenia Kazimiruk)

W kategorii Szkoła Podstawowa klasy I – III :

I miejsce: Dawid Gołubowski ze Szkoły Podstawowej w Narewce ( nauczyciel Halina Surel )

II miejsce : Maja Szpilko ze Szkoły Podstawowej w Czyżach ( nauczyciel Magdalena Zabrocka )

III miejsce ex-aequo : Hanna Wołczyk ze Szkoły PodstawowejNr 4 w Hajnówce ( nauczyciel Monika Lewczukova) oraz Uliana Szagun ze Szkoły Nr 2 w Wołkowysku na Białorusi ( nauczyciel Irina Pluta)

Wyróżnienia : Anastazja Wasiluk ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce
( nauczyciel Ks. Michał Markiewicz), Lena Milczanowska z Punktu Katechetycznego w Warszawie na Woli ( nauczyciel Ks. Dawid Romanowicz), Marek Drużba ze szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych ( nauczyciel Ks. Jarosław Łojko ), Michał Zajkowski ze szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce ( nauczyciel Anna Wawreszuk ) oraz Ksenia Bisierowa ze szkoły w Mastach na Białorusi ( nauczyciel Natalia Mozgowa )

Kategoria Szkoła Podstawowa Klasy IV – VI :

I miejsce : Arsienij Yemielianow z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Abp Łukasza w Bielsku Podlaskim ( nauczyciel Ks. Paweł Zabrocki )

II miejsce ex-aequo : Anna Moroz ze szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce( nauczyciel Anna Wawreszuk) ), Natalia Busłowska ze szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce ( nauczyciel Lilla Busłowska )

III miejsce ex-aequo : Anastasija Krasowskaja z Niedzielnej Szkoły Parafii w Dzierżyńsku ( nauczyciele Inessa Szikunowa i Zinaida Bogat’ko), Paweł Aleksiejuk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce ( nauczyciel Ks. Marek Maciuka )

Wyróżnienia: Maria Aleksiejuk i Ewa Rusinowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce ( nauczyciel Anna  Wawreszuk) Nikołaj Szikunov z Punktu Katechetycznego przy parafii Opieki Matki Bożej w Dzierżyńsku na Białorusi ( nauczyciel Inessa Szikunova  i Zinaida Bogat’ko), Karolina Ostapkowicz ze Szkoły  Podstawowej Nr 1 w Hajnówce ( nauczyciel Maria Ackiewicz )

Kategoria Szkoła Podstawowa Klasy VII- VII szkoły podstawowej oraz III Gimnazjum:

I miejsce : Maria Marczuk z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białowieży
( nauczyciel Ks. Waldemar Piotrowski )

II miejsce ex-aequo: Kristina Rachalevich z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białowieży ( nauczyciel Ks. Waldemar Piotrowski ) Małgorzata Golonko , Jakub Kazimiruk z Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce ( nauczyciel Ks. Andrzej Busłowski)

III miejsce : Weronika Lasota ze Szkoły Podstawowej Nr 4w Hajnówce
( nauczyciel Eugenia Kazimiruk), Waleria Makarowa ze Szkoły Średniej Nr 5 w Mostach na Białorusi ( nauczyciel Natalia Mozgowa)

Wyróżnienia : Bartosz Jakoniuk ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Hajnówce
( nauczyciel Eugenia Kazimiruk ), Tomasz Charkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Narewce ( nauczyciel Ks. Jerzy Klimiuk)

Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce : Aleksandra Busłowska z  z Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce
( nauczyciel Ks. Andrzej Busłowski)

II miejsce : Aleksandra Połtorak z Wołkowyska na Białorusi (nauczyciel Irina Pluta).