Konkurs recytatorski

Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej „Poezja Źródeł”

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej
p.t.: „POEZJA ŹRÓDEŁ”

Konkurs odbędzie się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski

Cele konkursu:
• Uwrażliwienie na piękno poezji religijnej.
• Poznanie literatury pięknej poprzez piękno poetyckiego słowa.
• Wskazanie na piękno duchowości prawosławnej.
• Upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich.
• Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej
• Rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów.

Zgłoszenia:
• Nauczyciel zgłasza do konkursu max. 5 uczniów z danej szkoły w terminie do 5 XI 2018r.
Karty zgłoszeń należy przesłać do organizatora na adres:
Doradca metodyczny Lilla Busłowska 17-200 Hajnówka ul. Ks. A Dziewiatowskiego 15A

Uczestnicy konkursu:
A. Uczniowie: przedszkoli i szkół podstawowych, specjalnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
B. Konkurs ma charakter otwarty
Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:
A. przedszkola (i oddział „ 0” )
B. szkoła podstawowa kl. I – III
C. szkoła podstawowa kl. IV – VI; VII-VIII (III kl. gimn)
D. gimnazjum
E. szkoła ponadgimnazjalna
F. szkoła specjalna

Zasady udziału:
• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje recytację dwóch wierszy w oryginale, powstałych w dowolnym okresie.
• Uczestnik przygotowuje obowiązkowo jeden z wierszy w języku mniejszości narodowych

( np. rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, łemkowskim i innych).
• Kserowane teksty wybranych wierszy (z zaznaczeniem autora, roku powstania i zbioru, z którego pochodzi dany utwór) wraz z kartami zgłoszeń należy nadesłać do organizatora Konkursu do 5 XI 2018 r.

Terminy Konkursu:
• Przesłuchania konkursowe odbędą się 15 XI 2018r. w Hajnowskim Domu Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4. Jury Konkursu powołują organizatorzy.

Organizatorzy:
Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Lilla Busłowska
Parafia Prawosławna Św. Trójcy w Hajnówce
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeń na stronie:www.ekatechezaorth.pl