Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Konkurs plastyczny „Słynne miejsca pielgrzymkowe, czyli gdzie najchętniej/najczęściej pielgrzymują prawosławni”.

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy przez Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

? Cele konkursu:
– ukazanie piękna i wartości miejsc pielgrzymkowych,
– ukazanie wyobrażeń uczestnika na temat pielgrzymki,
– ukazanie kreatywności uczestnika,

Regulamin konkursu:

1. Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie diecezji warszawsko – bielskiej

2. Kryteria wykonywania prac:
– 4 – 6 lat – format A4; technika dowolna
– 7 – 12 lat – format A3; technika dowolna
– 13 – 15 lat – format A3; technika dowolna
– 16 – 20 lat – format A3; technika dowolna

3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

4. Prace przygotowane do konkursu powinny być gotowe do zaprezentowania.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w dowolnej formie.

6. Nagrodzone prace nie będą zwracane uczestnikom.

7. Każda praca powinna być podpisana z tyłu według następujących zasad:
1) Imię i nazwisko,
2) Szkoła,
3) Klasa,
4) Katecheta,
5) Miejsce pielgrzymkowe, które wykonaliśmy,
6) Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych;

Bardzo prosimy o nadesłanie prac do 10 listopada 2018 pod adres:
DIKP w Hajnówce
ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15A
17-200 Hajnówka
z dopiskiem: „Konkurs Plastyczny BMP DWB”.

? Rozstrzygnięcie konkursu opublikujemy 02.12.2018 w poście tego wydarzenia oraz na stronie naszego Bractwa na Facebook’u.

? Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.