Święto ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” w Hajnówce

            

      Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po święcie św. Jana Teologa, w soborze św. Trójcy w Hajnówce, w  dniach 13 -14 października uroczyście obchodzono parafialne święto Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” (Nieczajannaja Radost’). Tego dnia Cerkiew Prawosławna obchodziła też święto Opieki Matki Bożej.  

   Uroczystości rozpoczęły się w sobotę wieczorem. Nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł  w asyście licznie przybyłego duchowieństwa.

       W sam dzień święta wielu wiernych katedralnej świątyni przyszło do swojej cerkwi by przed ikoną Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” prosić Przenajświętszą Bogurodzicę o modlitwy, dziękując jednocześnie za opiekę, którą sprawuje od wielu lat nad wiernymi tejże parafii.

    Świętej Liturgii przewodniczył arcybiskup przemyski i gorlicki  Paisjusz w asyście  biskupa hajnowskiego Pawła i licznie zebranego duchowieństwa.  

 U wejścia do świątyni hierarchów witały dzieci, młodzież Bractwa Młodzieży Prawosławnej, przedstawiciele Bractwa Św. Cyryla i Metodego, rada parafialna, Władze Samorządowe w osobach Starosty Hajnowskiego, Burmistrza i Wójta oraz proboszcz parafii – ks. mitrat Michał Niegierewicz.


    Podczas św. Liturgii świąteczną homilię wygłosił Jego Ekscelencja arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz. Ukazał rolę, jaką pełni Bogurodzica w dziele zbawienia człowieka.

,,To Ona  –  mówił Władyka – jest  pierwszą po Bogu i przed Bogiem naszą Orędowniczką i Wspomożycielką. O wstawiennictwie Matki Bożej świadczy cały szereg świąt związanych z Jej imieniem, śpiewane są pieśni na Jej cześć, kanony  oraz odmawiane modlitwy, w których wierni zwracają się do Bogurodzicy z prośbą o wstawiennictwo przed Bogiem.”

To Jej w osobie Apostoła Jana  Chrystus zawierzył cały lud Boży.

Bogurodzica, podobnie jak jej Syn, przeszła wrota śmierci, stała się uczestnikiem całego rodzaju ludzkiego. Po swoim Zaśnięciu – w wiecznej chwale prosi Swego Syna o wybaczenie naszych grzechów kiedy zwracamy się do Niej ,,Preswiataja Bohorodice Spasinas.”

Dzięki modlitwom do Niej my również doświadczamy „Nieoczekiwanej Radości”. W każdym czasie i w każdej chwili.

Ekscelencja nawiązał do historii parafii Św. Trójcy w Hajnówce, wskazując że wszystkie ważne historyczne wydarzania związane z historią parafii miały miejsce w czas święta tej ikony.

W słowie arcypasterskim zwrócił się też do wiernych aby pamiętali o swoich prawosławnych korzeniach, by nie zapominali kim są i aby Cerkiew była dla nich drugą Matką, a wiara prawosławna niezachwianą orędowniczką ich życia.

Po św. Liturgii odbyła się uroczysta  procesja wokół świątyni, podczas której modlono się przy grobie śp. ks. Antoniego Dziewiatowskiego, za dusze zmarłych Arcybiskupa Mirona i ks. Tomasza Lewczuka.

   

 

 

Podsumowując uroczystości biskup hajnowski Paweł podziękował arcybiskupowi Paisjuszowi za  wspólnie celebrowaną Liturgię, pozdrowił wszystkich duchownych i wiernych od Zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce Metropolity Sawy, przekazując arcypasterskie błogosławieństwo i wręczył Ordery Świętej równej apostołom Marii Magdaleny III stopnia najbardziej zasłużonym członkom rady parafialnej.

Ks. Andrzej Busłowski

Zdj. ks. Andrzej Busłowski