Wizyta zwierzchnika Cerkwi Amerykańskiej

  W dniu 19 sierpnia 2018 roku , w godzinach popołudniowych hajnowska parafia Św. Trójcy gościła delegację Cerkwi Prawosławnej w Ameryce na czele z Jej zwierzchnikiem Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Tichonem  arcybiskupem Waszyngtonu, Metropolitą całej Ameryki i Kanady.  W skład delegacji weszli także: Jego Ekscelencja arcybiskup San Francisco i Zachodu Beniamin, ks. Prot. Alexander Rentel, ks. Prot. Daniel Andrejuk, protodiakon Joseph Matusiak oraz Roman Ostash.

Dostojnym Gościom towarzyszył zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.

Przed wejściem do świątyni goście zostali przywitani przez przedstawicieli Bractwa Młodzieży Prawosławnej działającego przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce , władze samorządowe w osobach Starosty hajnowskiego Mirosława Romaniuka, Burmistrza miasta Hajnówka  Jerzego Siraka, oraz Wójt Gminy Hajnówka Lucyny Smoktunowicz , przedstawicieli Bractwa Świętych Cyryla i Metodego oraz Radę Parafialną.

W  świątyni dostojnych Gości powitał proboszcz parafii ks. mitrat Michał Niegierewicz.

Następnie odsłużono krótki molebien, podczas którego wzniesiono modlitwy za wszystkich obecnych, nasze kraje i za mieszkańców Hajnówki.

Po nabożeństwie w imieniu prawosławnej społeczności Hajnówki Jego Eminencję  Metropolitę Tichona wraz z osobami towarzyszącymi powitał Biskup hajnowski Paweł wyrażając radość z powodu tak podniosłego i historycznego wydarzenia jakim jest wizyta  zwierzchnika Cerkwi  amerykańskiej.

Następnie głos zabrał Jego Eminencja Metropolita Tichon dziękując  za miłe przyjęcie w murach hajnowskiego soboru. Dostojny Gość podkreślił fakt żywych kontaktów między naszymi Cerkwiami oraz życzył wszystkim Bożego Błogosławieństwa.

Wychodząc ze świątyni Metropolita Tichon spotkał się z wiernymi, którzy licznie przybyli na tą uroczystość.

Po wizycie Dostojni Goście udali się do Białowieży aby realizować dalsze punkty planu wizyty w naszym regionie.