Historia chóru

Chór powstał z chwilą wprowadzenia dwóch niedzielnych liturgii w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce. Jego zadaniem jest właśnie śpiew podczas pierwszego niedzielnego nabożeństwa. Poza tym aktywnie uczestniczy w życiu religijnym parafii. Co roku występuje w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną i innych przeglądach chórów kolędniczych. Ostatnio śpiewał w Warszawie, Białymstoku, Białej Podlaskiej, Terespolu oraz Berlinie (Niemcy).Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce i był nagradzany. Najczęściej jednak koncertuje w swojej cerkwi.

Chórem dyryguje Ks. protodiakon mgr Marek Maciuka