Historia chóru

Działalność Dziecięcego Chóru Soboru św. Trójcy była reaktywowana w 2011 roku przez o. Pawła Korszaka. W lutym  2015 r.  przekazał on zespół pod opiekę Justyny Marczuk. W czasie prób dzieci poznają język nabożeństw i znaczenie śpiewanych tekstów. Głównym zadaniem chóru jest śpiew podczas pierwszej niedzielnej Św. Liturgii wraz z chórem młodzieżowym, jak odbywało się to przed laty. W 2016 i 2017 roku Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce zajął drugie miejsce w swojej kategorii w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną oraz wziął udział w XIII Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paralitugicznej Siemiatycze 2016. W 2017 roku Chór zdobył II miejsce w swojej kategorii uczestnicząc w MF HDMC.

Podczas XXXVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej  Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce otrzymał wyróżnienie– Nagrodę Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń” z Warszawy- za podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, prawosławnej kultury, śpiewu cerkiewnego i liturgiczno-duchowego życia.

Chórem dyryguje Justyna Marczuk